Gråbein

Gråbein

 

GRÅBEIN - Fredager
Fredags-grupper: Det jobbes i smågrupper med farger, tall, former, spill, bokstaver med de eldste og andre begrep.
Fredags disco: Hver fredag en times tid. Det er mørkt i rommet, disco kule, danser fritt og lærer enkle danser. Lek og bevegelse til musikk. Mye etter barnas ønske :-)
Musikk samling: Samlingsstund med sanger, rytmeinstrumenter, sang m/bevegelse og sang eventyr.

FORMING
Det gjør vi hver dag med unntak av mandager. Vi tenger, farger, klipper, maler, former og limer. Alt er mulig.
Vi lærer farger, former, rom, tall, bokstaver på mange forskjellige måter.

Dette utvikler fantasi, konsentrasjon, estetisk sans og farge/skjønnhetssanser, finmotorikk, begrep og gir mestringsfølelse og skaperglede.

Seniorklubb – klubb for skolestarterne
En gang pr uke
•    Fokuserer på bokstaver, alfabetet og tall
•    Begrep som over/under, større/mindre mm
•    Skoleforberedende arbeid: sitte på rompa, rekke opp hånda
•    To seniorovernattinger, en i barnehagen og en «borte»
•    Overgang barnehage/skole
•    Skolebesøk
•    Skolefadderordning - gruppe
•    Besøke/få besøk av andre barnehager med seniorer
•    Felles opplevelsesturer: teater tur (Oslo), bibliotekturer, Litteraturfestivalen, Den kulturelle bæremeis
•    Språkgrupper med logoped
•    Rim og regler
•    Seniorene lager regler for barnehagen
•    Ta utgangspunkt i aktuelle temaer for årstiden/samfunnet