Praktiske opplysninger

VELKOMMEN TIL TJURA BARNEHAGE

Vi ønsker barn og voksne hjertelig velkommen til barnehagen vår!

DENNE ÅRSPLANDELEN SENDES UT TIL ALLE FORELDRE – ENDRINGER  ER GJORT


Tjura Barnehage er foreldreeid og ble startet 10.02.92. Det er to avdelinger i barnehagen vår og vi samarbeider på tvers.
Det er ”Knerten” fra 0 – 2/3 år og ”Gråbein” fra 2/3 – 6 år.   Gruppeinndelingen vil variere noe alt etter aktivitet. De første ukene vil det være delt for at de nye barna skal bli trygge. Deretter vil vi fordele barna på grupper etter hva slags aktivitet vi har.
Det er viktig at aldersgruppene får litt tid hver for seg, det er samtidig viktig at de eldste og yngste kan være sammen, de lærer mye av det.

Gråbein og Knerten

Hovedmålesetningen er å skape en trygg og innholdsrik barnehage der barna får oppleve gleden av å være en del av fellesskapet og føle gleden over mestring. Barna har rett til medvirkning.

•    Vi vektlegger å gi barna gode muligheter til å utvikle seg i lek og samvær med andre barn og voksne.
•    Vi skal sammen sørge for å få humor inn i hverdagen.
•    Vi skal formidle til barna at selv om de ikke alltid gjør som vi vil, bryr vi oss om dem
•    Vi vil i samarbeid med foreldrene jobbe med å utvikle barna til trygge, selvstendige og sosiale mennesker.
•    Vi vil at ditt barn skal bli sett, både av personalet, andre barn og foreldre.
•    Barnehagen skal bidra til at barna utvikler et rikt og variert talespråk og at de lærer seg å kunne samarbeid og også utvikle selvstendighet.

Tjura Barnehage SA: del til årsplan
•    Vi ønsker at barna skal utvikle positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer via lek inne og ute, gjennom turer og friluftsliv
•    Vi skal ta vare på hverandre både små og store, slik at alle trives og at barnehagen blir et godt og trygt sted å være.
•    Vi jobber for en trygg overgang fra barnehage til skole. Det samme opplegget følges i alle barnehagene i Grue.

Vi baserer oss på å bruke området rundt barnehagen jevnlig. Gråbein er i skogen fast to ganger i uka, i tillegg bruker vi skogen mye for turer og aktiviteter utover det. Vi er ved gapahuken foreldrene laget til oss seinsommeren 2000. Der utfolder barna seg med klatring i trær, bygger hytter, klatrer på store steiner og leker mye rolle lek.
I skogen rett ovenfor barnehagen, ”Gråbeinskogen” har vi laget et uteområde med ulike klatretau og balansestokker. Det er viktig blant annet for den grovmotoriske utviklingen.
Vi går i tillegg til ”den åpne plassen” og i Sagerudskogen. Vi går til Tysjøen for ulike aktiviteter gjennom hele året og vi går til Skytterhuset og Tjuraskolen. Vi går gjerne også til «den nye plassen»
Knerten går gjerne i Gråbeinskogen, Sagerudskogen og til ”den åpne plassen”, De mater ender og ser på hestene vi har i nærmiljøet. Vi har to flexivogner og kan derfor få med oss alle barna på ulike gå turer.


Høsten 2008 fikk vår egen Grillhytte, der skaper vi gode stunder ved å lage mat, lese bøker, synge og sitte ned for å prate litt sammen. Flott å varme seg litt her også vinterstid.  
Høsten 2013 fikk vi: Venor-gamme med vedovn. Området vi har satt den opp har vi avtale med skogeier å få låne i flere år. Vi kaller det «Oasen». Den brukes mest av de to eldste barnegruppene. Stien gjennom skogen dit har barna merket hele veien med stoffbiter på trærne. Her vil barna være gjennom hele året.


Tjura Barnehage SA: del til årsplan


Tjuraåa renner forbi barnehagen og det er naturlig at vi følger med på hvordan den forandrer seg gjennom de ulike årstidene. Barna bruker redningsvester når vi ferdes langs Tjuraåa.
Vi satser på å være mye ute og er ute i all slags vær!

Vi ønsker et nært samarbeid med foreldre/foresatte og er positive til foreldremedvirkning. Det gjelder både i det daglige og under utarbeidelse av årsplanen.

Vi har i løpet av våren/forsommeren fått et fantastisk uteområdet og det gleder vi oss til å bruke!

Tjura Barnehage SA: del til årsplan

PRAKTISKE OPPLYSNINGER                            

Merking av barnets klær og sko/støvler
For alles hensyn er det nødvendig at alt merkes med barnets navn. Det kan benyttes merkelapper som er lette å stryke på, ellers går det fint med merketusj. Barna opplever stadig at de har like klær/skotøy. Er klærne merket hjelper dette barnet å kjenne igjen sitt tøy. Det er også til stor hjelp hvis klærne kommer i feil hylle/kasse. Personalet vil sette stor pris på om dette kan gjennomføres, det er ikke alltid lett å huske hva alle barna har på seg fra innerst til ytterst. Det er mange barn samtidig i barnehagen, alle lærer å kle på seg selv.
Enkelte foreldre mener nok det er tilstrekkelig at de kjenner igjen sitt eget barns tøy, men personalet ønsker også å kunne hjelpe barna å holde orden. Er klærne merket kan vi hjelpe barnet å legge det i riktig hylle, kasse eller sekk. Det vil også lette foreldrene hvis de får med feil klær hjem. Vi oppfordrer veldig til at alt blir navnet. Gjenglemte klær blir lagt i ei restekasse, deretter blir det kastet/lagt i Uff-container.

Bilder av barna/familien.        
Vi vil gjerne ha tre bilder av barna i første omgang.. Ett vil bli hengt opp i garderoben der barnet har plassen sin. Ett vil vi bruke til bursdagskalenderen/bamser og ett blir brukt på papphuset vi har for hvert barn. Bildene må ikke være så veldig store.
Vi ønsker å få tilsendt bildene før barnehageoppstart. Da kan vi gjøre alt i stand til barnet begynner. Det er hyggelig for barnet å se bilde av seg selv. Vi har et fotoalbum i barnehagen der vi setter inn bilder barna har hatt med seg hjemmefra. Det kan være bilder av foreldre, søsken og/eller kjæledyr. Fint om dere skriver navn på de som er avbildet bak på bildene. Bilder vi tar av barna blir satt inn her. Fotoalbumet blir tatt fram i ulike sammenheng; samlingsstund, lesestund eller en kosestund spesielt for ditt barn der det har behov for å prate litt ekstra om sin familie og det den har opplevd. Vi har en ramme av et hus der vi limer inn bilder av barnet, foreldre, søsken og kjæledyr. De henger på veggen hele året. Disse bildene ønsker vi at dere tar med rundt oppstart. Vi sitter sammen med barna og limer inn dette, barna går ofte rundt og viser fram ”sitt hus” og sin familie.
Bildene blir levert tilbake til familien når barnet slutter i barnehagen.


Bursdagsfeiring
Vi vil gjerne markere at barnet har bursdag. Vi heiser flagg, lager en hilsen, krone og synger bursdags sanger. Fra og med barnehageåret 2013/2014 gjorde vi noen endringer i feiringen. Det var barnehagen som ordner noe til bursdagsbarnet og det var noe sunt som frukt/grønt. For barnehageåret går vi tilbake til ordningen der barnet selv har med noe til barnehagen. Vi har fått ulike tilbakemeldinger og flertallet har gitt tilbakemelding på at de ønsker å ha med noe til barnehagen. Foreldrene velger selv hva de tar med. Vi vil sette ekstra pris på bursdagsbarnet denne dagen, gjøre dagen spesiell og ha barnet i ekstra fokus

Tjura Barnehage SA: del til årsplan