Merking av barnet klær og sko/støvler

For alles hensyn er det nødvendig at alt merkes med barnets navn. Det kan benyttes merkelapper som er lette å stryke på, ellers går det fint med merketusj. Barna opplever stadig at de har like klær/skotøy. Er klærne merket hjelper dette barnet å kjenne igjen sitt tøy. Det er også til stor hjelp hvis klærne kommer i feil hylle/kasse. Personalet vil sette stor pris på om dette kan gjennomføres, det er ikke alltid lett å huske hva alle barna har på seg fra innerst til ytterst. Det er mange barn samtidig i barnehagen, alle lærer å kle på seg selv.


Enkelte foreldre mener nok det er tilstrekkelig at de kjenner igjen sitt eget barns tøy, men personalet ønsker også å kunne hjelpe barna å holde orden på eget tøy. Er klærne merket kan vi hjelpe barnet å legge det i riktig hylle, kasse eller sekk. Det vil også lette foreldrene hvis de får med feil klær hjem. Vi oppfordrer veldig til at alt blir navnet.