Foreldresamtaler

Foreldresamtaler gjennomføres før jul og før sommerferien. Ønskes det oftere er det bare å si ifra.

Foreldremøte vil det bli utpå høsten. Vi vil da gå gjennom årsplanen og hva vi jobber med i barnehagen dette barnehageåret. Det er et samarbeid mellom foreldre og personalet.


Informasjon til foreldrene vil henge på døra i garderoben. Den er det nyttig at dere følger med på hver dag. Det lages månedsplaner/ukeplaner og de blir hengt opp på døra. Barna har sin egen plan hengt opp på kjøkkendøra slik at de kan følge med på hva som skal skje.
Skriv og planer blir også lagt ut på hjemmesiden vår: www.tjurabarnehage.no. Vi sender informasjon på e-post til de som oppgir en adresse de er inne på jevnlig.