Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag-fredag. Maksimal åpningstid for barnehageåret er Kl 06:45-16:30


Husk at barnet leveres og hentes innen det tilbudet det er tildelt. Personalets arbeidstid må respekteres!


I følge styrevedtak vedtatt av foreldrene skal det uoppfordret betales kr 100,- for hvert påbegynte kvarter etter barnehagens stengetid. Beløpet skal betales direkte og uoppfordret til den personen som har seinvakt. Vi håper det ikke vil bli nødvendig.