Dagsrytme

Klokkeslettene følges ikke slavisk, men er en rettesnor.                                                         
                                                                                                                                
Kl 06:45             Barnehagen åpner – døra låses opp
Kl 07:30-08:30    Frokostservering i barnehagen. 

kl 08:30             Uteliv for de ulike gruppene, oppsatt plan på Mykid

                         Deretter der det frilek og aktiviteter både ute og inne.
                         Felles opprydding


Kl 11:00-11:30     Samlingsstund med ulike temaer, bøker, sanger, rim og regler.
                         Håndvask for alle. Barna blir samtidig oppfordret til å gå på do.
Kl 11:30              Formiddagsmat, mandager har barna med matboks i sekken sin.
                         De andre dagene ordner vi formiddagsmaten i barnehagen.
                         Påkledning – barna kler på mest mulig selv. Vi legger fram klærne i 
                         haug til hvert barn.
Kl 12:00             Frilek og aktiviteter ute
Kl 14:30            "Æftasmat”; vi lager og serverer mat, frukt og grønnsaker.
                        Etter maten leser vi bok, alle barna samles til en liten rolig lesestund inne eller ute.
Kl 16:30             Barnehagen stenger – døra låses