Utleie av barnehagens lokaler

Jevnlig er det utleie av barnehagens lokaler til andelseierne. Flere barn har barnebursdager o.l i barnehagen i helgene eller om ettermiddagen. Utleiepris er kr 200,- pr dag. Leieavtale fås ved henvendelse til styrer. I tillegg er det mulig å leie Grillhytta, prisen er kr 100,-. Leier står for renhold. Det skrives en leieavtale og leier får en sjekkliste som skal gjennomføres.