Foreldrebetaling etter oppholdstid

Det er lik betalingssats for Tjura Barnehage og Grues kommunal barnehager. Foreldrebetalingen baseres på antall dager barnet er i barnehagen. I tillegg kommer mat. Det er foreldrebetaling 11 måneder i året. Det faktureres for full måned ved oppstart. Det jevnes ut siste året barnet går i barnehagen.