Taushetsplikt

Vi gjør oppmerksom på at personalet har taushetsplikt. Det er viktig at vi vet mest mulig om barna slik at vi kan gi det best mulig betingelser den tiden de er i barnehagen. Det er viktig at vi i fellesskap og samarbeid kan gjøre det som er til det beste for hvert enkelt barn. Personalet må ha politiattest.