Oppstart for barnehageåret

Nytt barnehageår starter 15. august hvert år. Vi starter så smått med tilvenning før denne dato.


De barna som begynner i Tjura Barnehage vil få et informasjonsbrev i godt tid og det er viktig at foreldre leser dette. Fra barnehageåret 2020/2021 benyttes Visma ved søknad og foreldre skriver selv inn når de ønsker at barnet skal begynne. Det er inntak gjennom hele året så langt det er mulig.