Tilvenning i barnehagen

Det varierer fra barn til barn hvor lang tid det trengs til tilvenning. Det er viktig at en forelder/foresatt er i barnehagen og gir barnet trygghet ved sin tilstedeværelse de første dagene. Det er ofte greit å ha noen korte dager helt i starten, det er mange inntrykk for et barn. Vi pleier å anbefale foreldrene å reise litt unna slik at barnet ikke forventer at de har foreldrene sine her hele tiden. Det blir et samarbeid mellom dere som foreldre og personalet.
Dere kjenner deres barn best. Noen barn vinker ”ha det” til foreldrene sine etter noen få timer, andre trenger lengre tid. Trygghet er helt avgjørende for trivsel, vi satser her på et godt samarbeid!