Organisering

Barnehagen er organisert som et andelslag med begrenset ansvar. Det enkelte medlem svarer bare for verdien av sin innbetalte andel på kr 1000,- innbetalt på kto 1830.20.64039. Det blir fakturert med den første foreldrebetalingen.
Andelsbevis og barnehagens vedtekter leveres ut når andelen er betalt. Andelsbeviset er et verdipapir, beløpet betales tilbake når barnet slutter i barnehagen og andelsbeviset er returnert til styrer. Det er kun en andel pr familie.

Tjura Barnehage har to styrer. Andelslagsstyre (AL) og et samarbeidsutvalg (SU)
Se under venstre meny "Styret" for å se sammensetning av AL og SU