Dugnad

For at barn, foreldre og ansatte skal trives best mulig i barnehagen vår, er det av stor betydning at vi tar vare på det området vi har til disposisjon. For å holde kostnadene nede er det valgt å ha dugnad for andelseierne ved behov. Dugnadsansvarlige kaller inn til dugnad. Foreldre må regne med 5 timer dugnad pr andel.
Årlig dugnad er det hver vår hvor det ruskes opp ute og vaskes inne. Barna pleier å rake og pynte om våren sammen med personalet.
Vakt Service har gjennomgang av uteområdet en gang pr år, i tillegg til at dugnadsansvarlige og verneombud går sikkerhetsrunde to ganger pr år.