Internkontroll

Barnehagen er knyttet opp mot PBL Mentor HMS. Sikkerhet er viktig for oss og vi fullfører ulke sjekklister daglig. Vi har gjennom mange år  benyttet ekstern kontroll av vår utelekeplass.

Vi ønsker alle velkommen til barnehageåret og håper vi skal få et positivt og lærerikt år både små og store! Er det noe som er uklart – noe du ønsker å vite må du bare ta kontakt!
Gjennom hele året ønsker vi tilbakemelding på hvordan vi jobber og hvordan dere ønsker at det skal være. Det er viktig at vi får tilbakemeldingen til oss slik at vi kan gjøre noe med det hvis det er noe som ikke fungerer som dere vil.