Maurene

Maurene er de yngste i alder på Gråbein. 

 

Uteliv Maur

 

Barna som er på denne gruppa er i alderen 2-3 år. Vi går på turer i nærområdet på barnas premisser. Vi har noen faste steder vi går til, dette skaper trygghet hos barna. Vi går blant annet til Beritskogen og en runde videre inn der, Oasen og Sagerudskogen.  Vi ønsker å gi barna gode og positive naturopplevelser slik at de liker å være ute og å gå på turer i skogen. Lek er den viktigste aktiviteten for barns læring og utvikling, så vi legger vekt på frilek på turene. Det stimulerer barns nysgjerrighet og ønske om å utforske naturen. Vi ønsker at barna skal oppleve god mestringsfølelse ut ifra eget ståsted, at de blir selvstendige og ønsker å klare ting selv. På skogsturene er det også mye øvelse av grunnleggende motoriske ferdigheter. Vi trener på å gå i skogsterreng, vi klatrer, hopper, kryper og krabber på steiner, stubber og stokker. Vi ser også etter spor og sportegn, få kjennskap til maur og maurtua og se forskjell på gran og furu.

Vi øver oss på påkledning før turen, og vi går ifra barnehagen klokken 9. Barna holder i et tau til vi har kommet oss i skogen. Vi legger vekt på trafikksikkerhet, stopper når det kommer biler, og ser både til høyre og venstre før vi går over veien. Barna har med seg sekk med vannflaske hjemmefra, og det er stor stas å gå med egen sekk. Noen ganger lager vi mat på bålet og spiser ute.